CCC File

? Cách mở file .CCC? Những phần mềm mở file .CCC và sửa file lỗi. Convert N/A CCC file sang định dạng khác.

.CCC File Extension

   
File name CCC File
File Type Dev-C++ Code Completion Cache
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (17 Bình chọn)

File .CCC là file gì?

CCC là Developer Files - Dev-C++ Code Completion Cache, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Bộ nhớ cache tập tin được sử dụng bởi Dev-C ++,, một mã nguồn mở Môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho C / C ++ lập trình phần mềm; chứa dữ liệu sử dụng bởi các chương trình để hoàn thành mã C ++, cho phép phát triển nhanh hơn.

What is a CCC file?

Cache file used by Dev-C++, , an open-source Integrated Development Environment (IDE) for C/C++ software programming; contains data utilized by the program to complete C++ code, which enables quicker development.

Cách mở .CCC file

Để mở file .CCC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CCC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CCC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CCC do người dùng đóng góp.

  • Orwell Dev-C++
  • BloodshedSoftware Dev-C++
  • BloodshedSoftware Dev-C++

Chuyển đổi file .CCC

File .CCC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *