CCF File

? Cách mở file .CCF? Những phần mềm mở file .CCF và sửa file lỗi. Convert N/A CCF file sang định dạng khác.

.CCF File Extension

   
File name CCF File
File Type CryptLoad Container File
Nhà phát triển CryptLoad
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (9 Bình chọn)

File .CCF là file gì?

CCF là Encoded Files - CryptLoad Container File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi CryptLoad.

định dạng tập tin được mã hóa có chứa các liên kết đến tập tin tải về; liên kết được mã hóa để che giấu vị trí tập tin thực tế từ công chúng; được sử dụng bởi CryptLoad, một chương trình tập tin tải về.

What is a CCF file?

Encrypted file format that contains links to downloadable files; links are encrypted to hide the actual file location from the public; used by CryptLoad, a file download program.

Cách mở .CCF file

Để mở file .CCF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CCF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CCF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CCF do người dùng đóng góp.

  • JDownloader
  • MiPony
  • MiPony
  • Collage
  • CommView for WiFi
  • PrintMaster Scrapbook Creator
  • PrintMaster Scrapbook Creator

Chuyển đổi file .CCF

File .CCF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *