CCGAME File

? Cách mở file .CCGAME? Những phần mềm mở file .CCGAME và sửa file lỗi. Convert Binary CCGAME file sang định dạng khác.

.CCGAME File Extension

   
File name CCGAME File
File Type XNA Creators Club Game Package
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .CCGAME là file gì?

CCGAME là Developer Files - XNA Creators Club Game Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

gói trò chơi được tạo ra bởi XNA Studio, một sự phát triển bộ phần mềm trò chơi được sử dụng để làm cho Windows, Xbox 360, và các trò chơi Windows Phone; bao gồm toàn bộ tài sản phát triển (mã nguồn, tài nguyên, vv) và kết hợp bảo vệ kỹ thuật số để đảm bảo rằng các nội dung được bảo vệ khỏi những truy cập không mong muốn.

What is a CCGAME file?

Game package created by XNA Studio, a game software development kit used for making Windows, Xbox 360, and Windows Phone games; includes all development assets (source code, resources, etc.) and incorporates digital protection to make sure that the contents are protected from unwanted access.

Cách mở .CCGAME file

Để mở file .CCGAME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CCGAME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CCGAME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CCGAME do người dùng đóng góp.

  • Microsoft XNA Game Studio Express
  • Microsoft XNA Game Studio
  • Microsoft XNA Game Studio

Chuyển đổi file .CCGAME

File .CCGAME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *