CCH File

? Cách mở file .CCH? Những phần mềm mở file .CCH và sửa file lỗi. Convert Binary CCH file sang định dạng khác.

.CCH File Extension

   
File name CCH File
File Type 1.NET Security Resolution Cache File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .CCH là file gì?

CCH là Misc Files - 1.NET Security Resolution Cache File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Nộp được sử dụng bởi .NET Framework của Microsoft, một nền tảng được sử dụng để chạy các ứng dụng .NET; tiết kiệm Mã bảo mật truy cập (CAS) thông tin lưu trữ và được sử dụng để giải quyết các nhu cầu an ninh của một ứng dụng .NET.

What is a CCH file?

File used by Microsoft's .NET Framework, a platform used for running .NET applications; saves Code Access Security (CAS) cached information and is used for resolving the security demands of a .NET application.

Cách mở .CCH file

Để mở file .CCH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CCH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CCH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CCH do người dùng đóng góp.

  • Microsoft .NET Framework
  • CorelDRAW
  • CorelDRAW
  • ThumbsPlus
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CCH

File .CCH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *