CCP File

? Cách mở file .CCP? Những phần mềm mở file .CCP và sửa file lỗi. Convert N/A CCP file sang định dạng khác.

.CCP File Extension

   
File name CCP File
File Type 1CopperCube JavaScript File
Nhà phát triển Ambiera
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (11 Bình chọn)

File .CCP là file gì?

CCP là 3D Image Files - 1CopperCube JavaScript File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ambiera.

Tập tin được tạo ra bởi CopperCube, 3D ứng dụng, trò chơi, và trang web chỉnh sửa ứng dụng; chứa một đối tượng làm sẵn có thể được nhập vào cảnh 3D của bạn; cũng chứa các liên kết đến .JPG và PNG file đồ họa tạo ra sự xuất hiện của các đối tượng; tương tự như File .PREFAB Unity.

What is a CCP file?

File created by CopperCube, a 3D app, game, and website editing application; contains a prefabricated object that can be entered into your 3D scene; also contains links to .JPG and .PNG graphic files that create the appearance of the objects; similar to the .PREFAB Unity File.

Cách mở .CCP file

Để mở file .CCP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CCP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CCP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CCP do người dùng đóng góp.

  • Ambiera CopperCube 5
  • ClaroCapture
  • ClaroCapture
  • Media Player Classic
  • CodeCharge Studio
  • BGMM3.0
  • BGMM3.0

Chuyển đổi file .CCP

File .CCP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *