CCT File

? Cách mở file .CCT? Những phần mềm mở file .CCT và sửa file lỗi. Convert N/A CCT file sang định dạng khác.

.CCT File Extension

   
File name CCT File
File Type Director Protected Cast Resource
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (12 Bình chọn)

File .CCT là file gì?

CCT là Data Files - Director Protected Cast Resource, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tài nguyên dàn diễn viên, hoặc đối tượng, được sử dụng bởi Giám đốc, một chương trình đa phương tiện authoring; lưu trong một định dạng được bảo vệ mà không thể được chỉnh sửa trong một bộ phim giám đốc; cho phép Giám đốc các đối tượng được sử dụng trong nhiều phim mà không bị thay đổi.

What is a CCT file?

Cast resource, or object, used by Director, a multimedia authoring program; saved in a protected format that cannot be modified within a Director movie; allows Director objects to be used in multiple movies without being altered.

Cách mở .CCT file

Để mở file .CCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CCT do người dùng đóng góp.

  • Adobe Director
  • Director Shockwave Studio
  • Director Shockwave Studio
  • BobCAD CAM
  • Media Player Classic
  • LogicWorks
  • LogicWorks

Chuyển đổi file .CCT

File .CCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *