CDB File

? Cách mở file .CDB? Những phần mềm mở file .CDB và sửa file lỗi. Convert Binary CDB file sang định dạng khác.

.CDB File Extension

   
File name CDB File
File Type 1Symbian Phonebook Database
Nhà phát triển Nokia
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (18 Bình chọn)

File .CDB là file gì?

CDB là Database Files - 1Symbian Phonebook Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nokia.

tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi các thiết bị di động Symbian OS, chẳng hạn như điện thoại Nokia; chứa địa chỉ liên lạc danh bạ, bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại; sử dụng để liên lạc sao lưu và đồng bộ hóa giữa máy tính và một thiết bị Symbian OS.

What is a CDB file?

Database file created by Symbian OS mobile devices, such as Nokia phones; contains phonebook contacts, including names, addresses, and phone numbers; used to backup and synchronize contacts between a computer and a Symbian OS device.

Cách mở .CDB file

Để mở file .CDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDB do người dùng đóng góp.

  • Nokisoft Noki
  • Nokia PC Suite
  • Nokia PC Suite
  • ConceptDraw Professional
  • Microsoft Office
  • BNA Fixed Assets DesktopPro
  • BNA Fixed Assets DesktopPro

Chuyển đổi file .CDB

File .CDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *