CDML File

? Cách mở file .CDML? Những phần mềm mở file .CDML và sửa file lỗi. Convert XML CDML file sang định dạng khác.

.CDML File Extension

   
File name CDML File
File Type Creately Diagram File
Nhà phát triển Cinergix
Phân loại Page Layout Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CDML là file gì?

CDML là Page Layout Files - Creately Diagram File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Cinergix.

tập tin Một CDML là một sơ đồ sao lưu được tạo bởi Creately, một công cụ trực tuyến và máy tính để bàn sử dụng để tạo ra các biểu đồ như biểu đồ dòng chảy, bản đồ tâm trí, và phân tích SWOT. Nó chứa một sơ đồ, trong đó bao gồm văn bản, mũi tên, và một loạt các hình dạng (hình tròn, hình vuông, hình tam giác, ngôi sao, bóng bay, con người, vv).

What is a CDML file?

A CDML file is a backup diagram created by Creately, an online and desktop tool used to create diagrams such as flow charts, mind maps, and SWOT analyses. It contains a diagram, which includes text, arrows, and a variety of shapes (circles, squares, triangles, stars, balloons, people, etc.).

Cách mở .CDML file

Để mở file .CDML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDML do người dùng đóng góp.

  • Cinergix Creately Online
  • Cinergix Creately Desktop
  • Cinergix Creately Desktop

Chuyển đổi file .CDML

File .CDML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *