CDMM File

? Cách mở file .CDMM? Những phần mềm mở file .CDMM và sửa file lỗi. Convert Binary CDMM file sang định dạng khác.

.CDMM File Extension

   
File name CDMM File
File Type ConceptDraw MINDMAP Document
Nhà phát triển Computer Systems Odessa
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .CDMM là file gì?

CDMM là Vector Image Files - ConceptDraw MINDMAP Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Computer Systems Odessa.

Tài liệu được tạo ra bởi ConceptDraw Mindmap, một ứng dụng bản đồ tâm trí hình ảnh; chứa một sơ đồ với các đối tượng, đường dây kết nối, biểu tượng, và các thiết lập xuất hiện; sử dụng để lưu trữ các ý tưởng lấy được qua các quá trình động não.

What is a CDMM file?

Document created by ConceptDraw MINDMAP, a visual mind mapping application; contains a diagram with objects, connecting lines, symbols, and appearance settings; used for storing captured ideas during the brainstorming process.

Cách mở .CDMM file

Để mở file .CDMM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDMM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDMM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDMM do người dùng đóng góp.

  • CS Odessa ConceptDraw MINDMAP
  • Foxit Phantom
  • Foxit Phantom
  • ConceptDraw MINDMAP
  • Imsms.Zeus.Launcher

Chuyển đổi file .CDMM

File .CDMM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *