CDMP File

CDMP là System Files - WCS Device Model Profile, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

.CDMP File Extension

   
File name CDMP File
File Type WCS Device Model Profile
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CDMP là file gì?

CDMP là System Files - WCS Device Model Profile, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi hệ thống Windows Color (WSC), một công nghệ đi kèm với hệ điều hành Windows; chứa hoặc là một xây dựng trong "cơ sở" mô hình thiết bị hoặc một plug-in mô hình thiết bị; sử dụng để cấu hình cách màu sắc được hiển thị trên các thiết bị khác nhau, chẳng hạn như màn hình CRT hoặc màn hình LCD.

What is a CDMP file?

File used by the Windows Color System (WSC), a technology included with the Windows operating system; contains either a built-in "baseline" device model or a plug-in device model; used for configuring the way colors are shown on different devices, such as CRT or LCD monitors.

Phần mềm mở file .CDMP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDMP do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • CDMenuPro
  • CDMenuPro

Chuyển đổi file .CDMP

           

File .CDMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *