CDMT File

CDMT là Vector Image Files - ConceptDraw MINDMAP Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Computer Systems Odessa.

.CDMT File Extension

   
File name CDMT File
File Type ConceptDraw MINDMAP Template
Nhà phát triển Computer Systems Odessa
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .CDMT là file gì?

CDMT là Vector Image Files - ConceptDraw MINDMAP Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Computer Systems Odessa.

bản đồ tư duy mẫu được tạo ra bởi ConceptDraw Mindmap, một chương trình được sử dụng để lập bản đồ tâm trí hình ảnh; cửa hàng một sơ đồ cài sẵn từ đó người dùng có thể tác giả tài liệu .CDMM mới; có thể là một sơ đồ kèm theo một phần mềm hay một tạo ra bởi người sử dụng.

What is a CDMT file?

Mind map template created by ConceptDraw MINDMAP, a program used for visual mind mapping; stores a preset diagram from which users can author new .CDMM documents; may be a diagram included with a software or one created by the user.

Phần mềm mở file .CDMT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDMT do filegi.com tổng hợp.

  • CS Odessa ConceptDraw MINDMAP
  • ConceptDraw MINDMAP
  • ConceptDraw MINDMAP

Chuyển đổi file .CDMT

           

File .CDMT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *