CDMT File

? Cách mở file .CDMT? Những phần mềm mở file .CDMT và sửa file lỗi. Convert Binary CDMT file sang định dạng khác.

.CDMT File Extension

   
File name CDMT File
File Type ConceptDraw MINDMAP Template
Nhà phát triển Computer Systems Odessa
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .CDMT là file gì?

CDMT là Vector Image Files - ConceptDraw MINDMAP Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Computer Systems Odessa.

bản đồ tư duy mẫu được tạo ra bởi ConceptDraw Mindmap, một chương trình được sử dụng để lập bản đồ tâm trí hình ảnh; cửa hàng một sơ đồ cài sẵn từ đó người dùng có thể tác giả tài liệu .CDMM mới; có thể là một sơ đồ kèm theo một phần mềm hay một tạo ra bởi người sử dụng.

What is a CDMT file?

Mind map template created by ConceptDraw MINDMAP, a program used for visual mind mapping; stores a preset diagram from which users can author new .CDMM documents; may be a diagram included with a software or one created by the user.

Cách mở .CDMT file

Để mở file .CDMT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDMT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDMT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDMT do người dùng đóng góp.

  • CS Odessa ConceptDraw MINDMAP
  • ConceptDraw MINDMAP
  • ConceptDraw MINDMAP

Chuyển đổi file .CDMT

File .CDMT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *