CDMTZ File

? Cách mở file .CDMTZ? Những phần mềm mở file .CDMTZ và sửa file lỗi. Convert Zip CDMTZ file sang định dạng khác.

.CDMTZ File Extension

   
File name CDMTZ File
File Type Compressed ConceptDraw MINDMAP Template
Nhà phát triển Computer Systems Odessa
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CDMTZ là file gì?

CDMTZ là Vector Image Files - Compressed ConceptDraw MINDMAP Template, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Computer Systems Odessa.

Mẫu tài liệu nén tạo ra bởi ConcepDraw Mindmap, một ứng dụng bản đồ tâm trí hình ảnh; cửa hàng một file .CDMT nén bằng Zip nén; được sử dụng để làm giảm kích thước của file mẫu.

What is a CDMTZ file?

Compressed document template created by ConcepDraw MINDMAP, a visual mind mapping application; stores a compressed .CDMT file using Zip compression; used for reducing the size of template files.

Cách mở .CDMTZ file

Để mở file .CDMTZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDMTZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDMTZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDMTZ do người dùng đóng góp.

  • CS Odessa ConceptDraw MINDMAP
  • ConceptDraw MINDMAP
  • ConceptDraw MINDMAP

Chuyển đổi file .CDMTZ

File .CDMTZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *