CDMZ File

? Cách mở file .CDMZ? Những phần mềm mở file .CDMZ và sửa file lỗi. Convert Zip CDMZ file sang định dạng khác.

.CDMZ File Extension

   
File name CDMZ File
File Type Compressed ConceptDraw MINDMAP Document
Nhà phát triển Computer Systems Odessa
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .CDMZ là file gì?

CDMZ là Vector Image Files - Compressed ConceptDraw MINDMAP Document, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Computer Systems Odessa.

tài liệu nén tạo ra bởi ConceptDraw Mindmap, một chương trình sử dụng những ý tưởng chụp với bản đồ tư duy; cửa hàng một tài liệu .CDMM nén bằng Zip nén; làm giảm kích thước của một bản đồ tư duy tập tin sơ đồ, mà là phù hợp hơn cho việc chuyển giao qua email.

What is a CDMZ file?

Compressed document created by ConceptDraw MINDMAP, a program used to capture ideas with mind maps; stores a compressed .CDMM document using Zip compression; reduces the size of a mind map diagram file, which is more suitable for transfer via email.

Cách mở .CDMZ file

Để mở file .CDMZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDMZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDMZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDMZ do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • ConceptDraw MINDMAP
  • ConceptDraw MINDMAP

Chuyển đổi file .CDMZ

File .CDMZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *