CDO File

CDO là Audio Files - Crescendo Music Notation File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi NCH Software.

.CDO File Extension

   
File name CDO File
File Type Crescendo Music Notation File
Nhà phát triển NCH Software
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .CDO là file gì?

CDO là Audio Files - Crescendo Music Notation File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi NCH Software.

tập tin âm nhạc được tạo ra bởi Crescendo nhạc Notation Editor, một chương trình dùng để viết bản nhạc; bao gồm đồng hồ, nốt nhạc, và trang bố trí thông tin cho các bản nhạc; sử dụng để lưu tác phẩm âm nhạc và sắp xếp.

What is a CDO file?

Music file created by Crescendo Music Notation Editor, a program used for writing musical scores; includes the meter, musical notes, and page layout information for the sheet music; used for saving musical compositions and arrangements.

Phần mềm mở file .CDO

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDO do filegi.com tổng hợp.

  • NCH Crescendo Music Notation Editor
  • Switch Sound File Converter
  • Switch Sound File Converter
  • Pixillion Image Converter
  • Crescendo Music Notation Editor
  • Doxillion Document Converter
  • Doxillion Document Converter

Chuyển đổi file .CDO

           

File .CDO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *