CDO File

? Cách mở file .CDO? Những phần mềm mở file .CDO và sửa file lỗi. Convert Binary CDO file sang định dạng khác.

.CDO File Extension

   
File name CDO File
File Type Crescendo Music Notation File
Nhà phát triển NCH Software
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .CDO là file gì?

CDO là Audio Files - Crescendo Music Notation File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi NCH Software.

tập tin âm nhạc được tạo ra bởi Crescendo nhạc Notation Editor, một chương trình dùng để viết bản nhạc; bao gồm đồng hồ, nốt nhạc, và trang bố trí thông tin cho các bản nhạc; sử dụng để lưu tác phẩm âm nhạc và sắp xếp.

What is a CDO file?

Music file created by Crescendo Music Notation Editor, a program used for writing musical scores; includes the meter, musical notes, and page layout information for the sheet music; used for saving musical compositions and arrangements.

Cách mở .CDO file

Để mở file .CDO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDO do người dùng đóng góp.

  • NCH Crescendo Music Notation Editor
  • Switch Sound File Converter
  • Switch Sound File Converter
  • Pixillion Image Converter
  • Crescendo Music Notation Editor
  • Doxillion Document Converter
  • Doxillion Document Converter

Chuyển đổi file .CDO

File .CDO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *