CDX File

? Cách mở file .CDX? Những phần mềm mở file .CDX và sửa file lỗi. Convert N/A CDX file sang định dạng khác.

.CDX File Extension

   
File name CDX File
File Type 1Compound Index File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (80 Bình chọn)

File .CDX là file gì?

CDX là Data Files - 1Compound Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một CDX chứa một chỉ số của các file hoặc dữ liệu khác được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu. Nó tương tự như một tập tin chỉ số compact (.IDX), nhưng các nút lá ở mức thấp nhất của một điểm chỉ số hợp chất với một trong các thẻ trong chỉ mục. file CDX đã được giới thiệu trong phiên bản 2 của Microsoft Visual FoxPro, mà là một chương trình quản lý cơ sở dữ liệu cho Windows.

What is a CDX file?

A CDX file contains an index of files or other data stored in a database. It is similar to a compact index (.IDX) file, but the leaf nodes at the lowest level of a compound index point to one of the tags in the index. CDX files were introduced in version 2 of Microsoft Visual FoxPro, which is a database management program for Windows.

Cách mở .CDX file

Để mở file .CDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual FoxPro
  • Macromedia Dreamweaver MX
  • Macromedia Dreamweaver MX
  • ChemDraw
  • ACD/ChemSketch FREEWARE
  • ChemDraw Ultra
  • ChemDraw Ultra

Chuyển đổi file .CDX

File .CDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *