CDXML File

? Cách mở file .CDXML? Những phần mềm mở file .CDXML và sửa file lỗi. Convert XML CDXML file sang định dạng khác.

.CDXML File Extension

   
File name CDXML File
File Type 1ChemDraw XML File
Nhà phát triển PerkinElmer
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .CDXML là file gì?

CDXML là Data Files - 1ChemDraw XML File, dưới định dạng XML được phát triển bởi PerkinElmer.

tập tin thông tin hóa học được tạo ra bởi ChemDraw, một bộ ứng dụng chỉnh sửa phân tử; lưu các dữ liệu phân tử trong một định dạng XML; sử dụng để lưu và trao đổi bản vẽ bao gồm các nguyên tử, trái phiếu, mảnh vỡ, mũi tên, văn bản và thông tin phân tử khác.

What is a CDXML file?

Chemical information file created by ChemDraw, a molecule editing application suite; saves the molecular data in an XML format; used for saving and exchanging drawings that include atoms, bonds, fragments, arrows, text, and other molecular information.

Cách mở .CDXML file

Để mở file .CDXML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDXML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDXML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDXML do người dùng đóng góp.

  • Open Babel
  • PerkinElmer ChemDraw
  • PerkinElmer ChemDraw
  • ChemDraw Pro
  • ChemDraw Std

Chuyển đổi file .CDXML

File .CDXML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *