CDZ File

? Cách mở file .CDZ? Những phần mềm mở file .CDZ và sửa file lỗi. Convert N/A CDZ file sang định dạng khác.

.CDZ File Extension

   
File name CDZ File
File Type Compressed CD Image File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (14 Bình chọn)

File .CDZ là file gì?

CDZ là Compressed Files - Compressed CD Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

CD hình ảnh đĩa tập tin được sử dụng bởi các giả lập PSX, một chương trình sử dụng để chơi Sony PlayStation 1 trò chơi; nén ở định dạng zlib, mà là một định dạng được sử dụng bởi PlayStation 3 và Xbox 360; tập tin nén tiết kiệm không gian ổ cứng và sử dụng bộ nhớ cache ít; tất cả các định dạng tập tin ảnh CD, ngoại trừ cho các tập tin .ISO, có thể được chuyển đổi thành các file CDZ.

What is a CDZ file?

CD disc image file used by the pSX emulator, a program used to play Sony PlayStation 1 games; compressed in zlib format, which is a format used by PlayStation 3 and Xbox 360; compressed file saves hard drive space and uses less cache memory; all CD image formats, except for .ISO files, can be converted into CDZ files.

Cách mở .CDZ file

Để mở file .CDZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDZ do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • CleanDoD
  • CleanDoD
  • Cadenzo

Chuyển đổi file .CDZ

File .CDZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *