CEB File

? Cách mở file .CEB? Những phần mềm mở file .CEB và sửa file lỗi. Convert N/A CEB file sang định dạng khác.

.CEB File Extension

   
File name CEB File
File Type Apabi eBook File
Nhà phát triển Beijing Founder Apabi Technology Limited
Phân loại eBook Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (10 Bình chọn)

File .CEB là file gì?

CEB là eBook Files - Apabi eBook File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Beijing Founder Apabi Technology Limited.

Một tập tin CEB là một người Trung Quốc eBook (sách điện tử) định dạng được sử dụng bởi Apabi Reader. Nó chứa một cuốn sách kỹ thuật số, trong đó bao gồm văn bản định dạng và thông tin bố trí khác.  file CEB được thay thế bằng .CEBX tập tin.

What is a CEB file?

A CEB file is a Chinese eBook (electronic book) format used by Apabi Reader. It contains a digital book, which includes formatted text and other layout information. CEB files were replaced by .CEBX files.

Cách mở .CEB file

Để mở file .CEB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CEB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CEB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CEB do người dùng đóng góp.

  • Apabi Maker
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • CTR Encyclopaedia
  • CTR Library

Chuyển đổi file .CEB

File .CEB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *