CEBX File

? Cách mở file .CEBX? Những phần mềm mở file .CEBX và sửa file lỗi. Convert XML CEBX file sang định dạng khác.

.CEBX File Extension

   
File name CEBX File
File Type Apabi XML eBook File
Nhà phát triển Beijing Founder Apabi Technology Limited
Phân loại eBook Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CEBX là file gì?

CEBX là eBook Files - Apabi XML eBook File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Beijing Founder Apabi Technology Limited.

tập tin Một CEBX là một người Trung Quốc eBook (sách điện tử) định dạng được sử dụng bởi Apabi Reader. Nó chứa một cuốn sách kỹ thuật số, trong đó bao gồm văn bản định dạng và thông tin bố trí khác trong định dạng XML. file CEBX thay thế file .CEB, mà ban đầu được sử dụng bởi Apabi Reader.

What is a CEBX file?

A CEBX file is a Chinese eBook (electronic book) format used by Apabi Reader. It contains a digital book, which includes formatted text and other layout information in XML format. CEBX files replaced .CEB files, which were originally used by Apabi Reader.

Cách mở .CEBX file

Để mở file .CEBX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CEBX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CEBX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CEBX do người dùng đóng góp.

  • Apabi Reader
  • Apabi Maker
  • Apabi Maker

Chuyển đổi file .CEBX

File .CEBX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *