CFB File

? Cách mở file .CFB? Những phần mềm mở file .CFB và sửa file lỗi. Convert Binary CFB file sang định dạng khác.

.CFB File Extension

   
File name CFB File
File Type Compound Binary File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CFB là file gì?

CFB là Data Files - Compound Binary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một CFB là một tập tin hợp chất có chứa một hệ thống tập tin có cấu trúc. Nó được sử dụng với các đối tượng cửa hàng, chẳng hạn như danh bạ và nhiều file, bên trong một file duy nhất. đối tượng lưu trữ được sử dụng để đại diện cho các thư mục và các đối tượng dòng được sử dụng để đại diện cho tập tin. Một tập tin CFB cũng có thể bao gồm siêu dữ liệu về các ứng dụng đã tạo ra tập tin.

What is a CFB file?

A CFB file is a compound file that contains a structured file system. It is used to store objects, such as directories and multiple files, within a single file. Storage objects are used to represent directories and stream objects are used to represent files. A CFB file may also include metadata about the application that created the file.

Cách mở .CFB file

Để mở file .CFB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CFB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CFB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CFB do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Multi-SWAC Basic
  • Multi-SWAC Basic

Chuyển đổi file .CFB

File .CFB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *