CFC File

? Cách mở file .CFC? Những phần mềm mở file .CFC và sửa file lỗi. Convert Text CFC file sang định dạng khác.

.CFC File Extension

   
File name CFC File
File Type ColdFusion Component File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (6 Bình chọn)

File .CFC là file gì?

CFC là Developer Files - ColdFusion Component File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

thành phần ứng dụng viết bằng CFML (ColdFusion Markup Language), một ngôn ngữ lập trình sử dụng cho các ứng dụng xây dựng Internet; chứa dữ liệu và chức năng, được gọi là phương pháp, đối với một module ứng dụng; được xác định trong tập tin bằng cách sử dụng thẻ.

What is a CFC file?

Application component written in CFML (ColdFusion Markup Language), a programming language used to build Internet applications; contains data and functions, called methods, for an application module; defined within the file using a tag.

Cách mở .CFC file

Để mở file .CFC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CFC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CFC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CFC do người dùng đóng góp.

  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Adobe ColdFusion Builder
  • Adobe ColdFusion Builder
  • Adobe ColdFusion 2018
  • Parallels Tools Center
  • Brackets
  • Brackets

Chuyển đổi file .CFC

File .CFC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *