CFS File

? Cách mở file .CFS? Những phần mềm mở file .CFS và sửa file lỗi. Convert N/A CFS file sang định dạng khác.

.CFS File Extension

   
File name CFS File
File Type 1Lucene Compound Index File
Nhà phát triển Apache
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (11 Bình chọn)

File .CFS là file gì?

CFS là Misc Files - 1Lucene Compound Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apache.

Tập tin được sử dụng bởi Lucene, thư viện công cụ tìm kiếm văn bản được viết bằng Java; sử dụng để lưu nhiều file index vào một kho lưu trữ hợp chất duy nhất; cho phép quản lý dễ dàng hơn của chỉ số nhưng có thể thực hiện hơi chậm.

What is a CFS file?

File used by Lucene, a text search engine library written in Java; used for saving multiple index files into a single compound archive; enables easier management of the index but may perform slightly slower.

Cách mở .CFS file

Để mở file .CFS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CFS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CFS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CFS do người dùng đóng góp.

  • Lucene
  • Janus
  • Janus
  • CADFEKO (
  • CADFEKO
  • Signal application
  • Signal application

Chuyển đổi file .CFS

File .CFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *