HTM File

? Cách mở file .HTM? Những phần mềm mở file .HTM và sửa file lỗi. Convert Text HTM file sang định dạng khác.

.HTM File Extension

   
File name HTM File
File Type Hypertext Markup Language File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (195 Bình chọn)

File .HTM là file gì?

HTM là Web Files - Hypertext Markup Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một file HTM là một trang web HTML được sử dụng bởi các trình duyệt web, chẳng hạn như Google Chrome, Microsoft Edge, và Mozilla Firefox. Nó có thể chứa các siêu liên kết và ngôn ngữ đánh dấu, trong đó xác định các yếu tố và bố cục của trang web.

What is a HTM file?

An HTM file is an HTML webpage used by web browsers, such as Google Chrome, Microsoft Edge, and Mozilla Firefox. It may contain hyperlinks and markup language, which defines the elements and layout of a webpage.

Cách mở .HTM file

Để mở file .HTM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HTM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HTM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HTM do người dùng đóng góp.

  • Adobe ColdFusion Builder
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Notepad
  • text editor
  • Web browser
  • Web browser
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Visual Studio Code
  • Adobe Dreamweaver 2020

Chuyển đổi file .HTM

File .HTM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *