IRR File

? Cách mở file .IRR? Những phần mềm mở file .IRR và sửa file lỗi. Convert XML IRR file sang định dạng khác.

.IRR File Extension

   
File name IRR File
File Type 1Irrlicht 3D Scene
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .IRR là file gì?

IRR là 3D Image Files - 1Irrlicht 3D Scene, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

tập tin 3D tạo ra bởi Irrlicht, một nguồn động cơ 3D mở viết bằng C ++; chứa một đồ thị trường, trong đó bao gồm các hệ thống hạt, hoạt hình, và các tài liệu ở định dạng XML được tham chiếu bởi Irrlicht để tạo cảnh trò chơi; có thể bao gồm dữ liệu người dùng, chẳng hạn như liên kết đến .IRRMESH lưới các file, cho các nút cảnh chứa trong tập tin.

What is a IRR file?

3D file created by Irrlicht, an open source 3D engine written in C++; contains a scene graph, which includes particle systems, animators, and materials in XML format that are referenced by Irrlicht to create game scenes; may include user data, such as links to .IRRMESH mesh files, for scene nodes contained in the file.

Cách mở .IRR file

Để mở file .IRR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IRR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IRR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IRR do người dùng đóng góp.

  • Ambiera CopperCube irrEdit
  • Irrlicht
  • Irrlicht

Chuyển đổi file .IRR

File .IRR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *