IRP File

? Cách mở file .IRP? Những phần mềm mở file .IRP và sửa file lỗi. Convert Binary IRP file sang định dạng khác.

.IRP File Extension

   
File name IRP File
File Type Internet Researcher Project File
Nhà phát triển Zylox Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .IRP là file gì?

IRP là Data Files - Internet Researcher Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Zylox Software.

hồ sơ dự án tạo ra bởi nghiên cứu Internet, chương trình cho phép người dùng tải các trang web và duyệt chúng ngoại tuyến; chứa các thiết lập dự án cũng như nội dung trang web, chẳng hạn như .HTML, JavaScript (JS), và các tập tin hình ảnh.

What is a IRP file?

Project file created by Internet Researcher, a program that allows users to download websites and browse them offline; contains project settings as well as Web page content, such as .HTML, JavaScript (.JS), and image files.

Cách mở .IRP file

Để mở file .IRP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IRP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IRP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IRP do người dùng đóng góp.

  • InfraRecorder
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Easy Burner
  • AdminStudio
  • iRidium GUI Editor
  • iRidium GUI Editor

Chuyển đổi file .IRP

File .IRP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *