HTG File

? Cách mở file .HTG? Những phần mềm mở file .HTG và sửa file lỗi. Convert Text HTG file sang định dạng khác.

.HTG File Extension

   
File name HTG File
File Type HackTheGame Mission Pack
Nhà phát triển Chaozz Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .HTG là file gì?

HTG là Data Files - HackTheGame Mission Pack, dưới định dạng Text được phát triển bởi Chaozz Software.

File được sử dụng bởi HackTheGame, một mô phỏng dựa trên văn bản mà tập chơi hoàn chỉnh như một hacker máy tính; chứa hack văn bản nhiệm vụ, dữ liệu và hướng dẫn bằng văn bản trong một định dạng văn bản đơn giản.

What is a HTG file?

File used by HackTheGame, a text-based simulation where players complete assignments as a computer hacker; contains hacking mission text, data, and instructions written in a plain text format.

Cách mở .HTG file

Để mở file .HTG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HTG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HTG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HTG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Du toan HitoSoft
  • Du toan HitoSoft
  • HitoCopy

Chuyển đổi file .HTG

File .HTG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *