CFX File

? Cách mở file .CFX? Những phần mềm mở file .CFX và sửa file lỗi. Convert Binary CFX file sang định dạng khác.

.CFX File Extension

   
File name CFX File
File Type Flow-Cal Data File
Nhà phát triển Flow-Cal
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (10 Bình chọn)

File .CFX là file gì?

CFX là Data Files - Flow-Cal Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Flow-Cal.

tập tin Một CFX là một tệp dữ liệu được sử dụng bởi FLOWCAL, một chất khí và ứng dụng đo lường chất lỏng. Nó chứa chất lỏng đo lưu lượng điện tử (EFM) dữ liệu khí và để nhập vào hệ thống FLOWCAL. file CFX được sử dụng cho thông tin dòng chảy tạo, cấu hình máy đo và phân tích bằng phần mềm FLOWCAL.

What is a CFX file?

A CFX file is a data file used by FLOWCAL, a gas and liquid measurement application. It contains gas and liquid electronic flow measurement (EFM) data for importing into the FLOWCAL system. CFX files are used for generating flow information, meter configuration, and analysis by the FLOWCAL software.

Cách mở .CFX file

Để mở file .CFX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CFX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CFX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CFX do người dùng đóng góp.

  • FLOWCAL Enterprise
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Apabi Reader
  • Compufix
  • CADFEKO (
  • CADFEKO (

Chuyển đổi file .CFX

File .CFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *