CFXR File

? Cách mở file .CFXR? Những phần mềm mở file .CFXR và sửa file lỗi. Convert XML CFXR file sang định dạng khác.

.CFXR File Extension

   
File name CFXR File
File Type Cocoa Sfxr File
Nhà phát triển cfxr
Phân loại Audio Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .CFXR là file gì?

CFXR là Audio Files - Cocoa Sfxr File, dưới định dạng XML được phát triển bởi cfxr.

Tập tin được tạo ra bởi cfxr ( "Cocoa sfxr"), một chương trình hiệu ứng âm thanh Mac được chuyển từ bản gốc sfxr chương trình Windows; lưu các thiết lập cho một hoặc nhiều hiệu ứng âm thanh trong một định dạng XML; sử dụng để lưu trữ các hiệu ứng âm thanh được tạo ra một cách ngẫu nhiên.

What is a CFXR file?

File created by cfxr ("Cocoa sfxr"), a Mac sound effects program that was ported from the original sfxr Windows program; saves settings for one or more sound effects in an XML format; used for storing randomly generated sound effects.

Cách mở .CFXR file

Để mở file .CFXR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CFXR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CFXR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CFXR do người dùng đóng góp.

  • cfxr

Chuyển đổi file .CFXR

File .CFXR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *