CG3 File

? Cách mở file .CG3? Những phần mềm mở file .CG3 và sửa file lỗi. Convert Binary CG3 file sang định dạng khác.

.CG3 File Extension

   
File name CG3 File
File Type Cabri 3D Document
Nhà phát triển CABRILOG
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .CG3 là file gì?

CG3 là 3D Image Files - Cabri 3D Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi CABRILOG.

tập tin hình ảnh 3D được tạo ra bởi Cabri 3D, một chương trình giáo dục được sử dụng để giảng dạy hình học ba chiều; có thể lưu trữ đường, máy bay, và hình dạng trong một không gian 3D; cũng có thể bao gồm các phép đo.

What is a CG3 file?

3D image file created by Cabri 3D, an educational program used for teaching three-dimensional geometry; may store lines, planes, and shapes in a 3D space; may also include measurements.

Cách mở .CG3 file

Để mở file .CG3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CG3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CG3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CG3 do người dùng đóng góp.

  • CABRILOG Cabri 3D
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Cabri 3D
  • Hawke ChairGun Pro - ChairGun3

Chuyển đổi file .CG3

File .CG3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *