CGA File

? Cách mở file .CGA? Những phần mềm mở file .CGA và sửa file lỗi. Convert N/A CGA file sang định dạng khác.

.CGA File Extension

   
File name CGA File
File Type Crytek Geometry Animation File
Nhà phát triển Crytek
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .CGA là file gì?

CGA là 3D Image Files - Crytek Geometry Animation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crytek.

Tập tin được tạo ra bởi Crytek CryENGINE SDK, một bộ chương trình sử dụng để làm trò chơi 3D; sử dụng cho các hình ảnh động xe chứ không phải là hình ảnh động vật vì nó không được phù hợp cho các bộ phận uốn cong xương đòi hỏi hình học da; sử dụng với một tập tin hình ảnh động (.ANM) để animate xe.

What is a CGA file?

File created by the Crytek CryENGINE SDK, a program suite used for making 3D games; used for vehicle animations rather than character animations since it is not suited for skeletal bending parts that require skinned geometries; used with an animation (.ANM) file to animate the vehicle.

Cách mở .CGA file

Để mở file .CGA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CGA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CGA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CGA do người dùng đóng góp.

  • Crytek CryENGINE SDK
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • CityEngine

Chuyển đổi file .CGA

File .CGA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *