CGD File

? Cách mở file .CGD? Những phần mềm mở file .CGD và sửa file lỗi. Convert Text CGD file sang định dạng khác.

.CGD File Extension

   
File name CGD File
File Type Common Grid File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CGD là file gì?

CGD là Data Files - Common Grid File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Một CGD là một Common Lưới (CGD) tập tin lưu trong File Format Boeing chung (CFF), mà là một định dạng được sử dụng bởi các chương trình khoa học khác nhau để lưu trữ dữ liệu chất lỏng cơ liên quan đến. Nó chứa các x, y, z tọa độ của điểm lưới được tạo ra từ dữ liệu bị bắt liên quan đến dòng chảy của chất lỏng, chất khí, hoặc plasma. CGD còn cả các file lưu trữ thông tin về lưới điện, chẳng hạn như thông số kỹ thuật đơn vị lưới, dữ liệu mở rộng quy mô, và thông tin múi khớp nối.

What is a CGD file?

A CGD file is a Common Grid (CGD) file saved in the Boeing Common File Format (CFF), which is a format used by various scientific programs to store fluid mechanics-related data. It contains the x, y, z coordinates of grid points generated from captured data regarding the flow of liquids, gases, or plasmas. CGD files also store information about the grid, such as grid unit specifications, scaling data, and zone coupling information.

Cách mở .CGD file

Để mở file .CGD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CGD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CGD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CGD do người dùng đóng góp.

  • The NPARC Alliance Wind-US
  • Pathtrace EdgeCAM
  • Pathtrace EdgeCAM
  • Create A Gift
  • Navigator
  • Applicatio
  • Applicatio

Chuyển đổi file .CGD

File .CGD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *