CGR File

? Cách mở file .CGR? Những phần mềm mở file .CGR và sửa file lỗi. Convert N/A CGR file sang định dạng khác.

.CGR File Extension

   
File name CGR File
File Type 1CATIA Graphical Representation File
Nhà phát triển Dassault Systemes
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (8 Bình chọn)

File .CGR là file gì?

CGR là CAD Files - 1CATIA Graphical Representation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Dassault Systemes.

CAD tập tin được tạo ra bởi CATIA, một ứng dụng CAD được sử dụng để thiết kế sản phẩm; tiết kiệm trực quan của một thiết kế (.CATPART hoặc .CATPRODUCT), nhưng chỉ lưu trữ các thông tin hình học cần thiết để xem các mô hình thay vì tất cả các dữ liệu CAD.

What is a CGR file?

CAD file created by CATIA, a CAD application used for product design; saves the visualization of a design (.CATPART or .CATPRODUCT), but only stores the geometrical information required to view the model instead of all the CAD data.

Cách mở .CGR file

Để mở file .CGR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CGR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CGR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CGR do người dùng đóng góp.

  • Adobe Acrobat DC
  • Dassault Systemes CATIA
  • Dassault Systemes CATIA
  • Okino Computer Graphics PolyTrans

Chuyển đổi file .CGR

File .CGR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *