CGRP File

? Cách mở file .CGRP? Những phần mềm mở file .CGRP và sửa file lỗi. Convert Binary CGRP file sang định dạng khác.

.CGRP File Extension

   
File name CGRP File
File Type Pro Tools Clip Group File
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .CGRP là file gì?

CGRP là Audio Files - Pro Tools Clip Group File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Avid Technology.

định dạng tập tin được giới thiệu với Pro Tools 10 kỹ thuật số máy trạm âm thanh (DAW) phần mềm; lưu các thiết lập để trục lợi clip, một tính năng của Pro Công cụ cho phép người dùng thay đổi cấp độ của đoạn âm thanh (ví dụ, giảm một phần nhất định của một clip 2,5 dB).

What is a CGRP file?

File format introduced with Pro Tools 10 digital audio workstation (DAW) software; saves settings for clip gain, a feature of Pro Tools that allows users to change the levels of audio clips (e.g., reduce a certain section of a clip by 2.5 dB).

Cách mở .CGRP file

Để mở file .CGRP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CGRP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CGRP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CGRP do người dùng đóng góp.

  • Avid Pro Tools
  • Killer Bugs for Pro Tools
  • Killer Bugs for Pro Tools

Chuyển đổi file .CGRP

File .CGRP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *