CGZ File

? Cách mở file .CGZ? Những phần mềm mở file .CGZ và sửa file lỗi. Convert Binary CGZ file sang định dạng khác.

.CGZ File Extension

   
File name CGZ File
File Type 1Cube Map File
Nhà phát triển Wouter van Oortmerssen
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (8 Bình chọn)

File .CGZ là file gì?

CGZ là Game Files - 1Cube Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Wouter van Oortmerssen.

Bản đồ tập tin được tạo ra cho các trò chơi có sử dụng first-person shooter game engine "CUBE;" cửa hàng bố trí và các đối tượng bao gồm trong mức; sử dụng cho cả bản đồ cài đặt sẵn và bản đồ do người dùng định nghĩa tùy chỉnh.

What is a CGZ file?

Map file created for games that use the first-person shooter game engine "CUBE;" stores the layout and objects included in the level; used for both preinstalled maps and custom user-defined maps.

Cách mở .CGZ file

Để mở file .CGZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CGZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CGZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CGZ do người dùng đóng góp.

  • Rabid Viper Productions AssaultCube
  • Cube
  • Cube

Chuyển đổi file .CGZ

File .CGZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *