CHA File

? Cách mở file .CHA? Những phần mềm mở file .CHA và sửa file lỗi. Convert N/A CHA file sang định dạng khác.

.CHA File Extension

   
File name CHA File
File Type 1IRC Chat Configuration File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .CHA là file gì?

CHA là Web Files - 1IRC Chat Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi IRC khách hàng như mIRC; lưu trữ các thông tin cần thiết cho việc mở một kênh IRC; bao gồm máy chủ, cổng, tên kênh, và có khả năng một mật khẩu; tự động mở kênh khi nhấn đúp chuột.

What is a CHA file?

Settings file used by IRC clients such as mIRC; stores the required information for opening an IRC channel; includes the server, port, channel name, and potentially a password; automatically opens the channel when double-clicked.

Cách mở .CHA file

Để mở file .CHA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHA do người dùng đóng góp.

  • Colloquy
  • mIRC
  • mIRC
  • Visual IRC
  • XChat
  • Snak
  • Snak

Chuyển đổi file .CHA

File .CHA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *