CHAIT File

? Cách mở file .CHAIT? Những phần mềm mở file .CHAIT và sửa file lỗi. Convert N/A CHAIT file sang định dạng khác.

.CHAIT File Extension

   
File name CHAIT File
File Type Chaimera Artwork Template
Nhà phát triển padonko
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .CHAIT là file gì?

CHAIT là Page Layout Files - Chaimera Artwork Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi padonko.

Một tập tin Chait được tạo ra bởi Chaimera, một bố cục trang và thiết kế công cụ dựa trên đám mây. Nó chứa một mẫu của một thiết kế trang, trong đó có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, đường nét, và hình dạng. file Chait được sử dụng như là một điểm khởi đầu cho một tài liệu .CHAI mới.

What is a CHAIT file?

A CHAIT file is created by Chaimera, a cloud-based page layout and design tool. It contains a template of a page design, which may include text, images, lines, and shapes. CHAIT files are used as a starting point for a new .CHAI document.

Cách mở .CHAIT file

Để mở file .CHAIT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHAIT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHAIT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHAIT do người dùng đóng góp.

  • Fabric JS
  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InDesign 2020

Chuyển đổi file .CHAIT

File .CHAIT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *