CHAM File

? Cách mở file .CHAM? Những phần mềm mở file .CHAM và sửa file lỗi. Convert N/A CHAM file sang định dạng khác.

.CHAM File Extension

   
File name CHAM File
File Type Compiled HAM File
Nhà phát triển Zaplots
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .CHAM là file gì?

CHAM là Developer Files - Compiled HAM File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Zaplots.

Tập tin được tạo ra bởi Ham Programmer Toolkit, một chương trình một nhà phát triển sử dụng để tạo ra các chương trình cho thời gian chạy HAM; tiết kiệm một tập tin .HAM biên soạn trong một định dạng mã hóa với một mật khẩu và một chữ ký điện tử, bảo vệ mã của nhà phát triển.

What is a CHAM file?

File created by the Ham Programmer Toolkit, a a developer program used to create programs for the HAM runtime; saves a compiled .HAM file in an encrypted format with a password and a digital signature, which protects the developer's code.

Cách mở .CHAM file

Để mở file .CHAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHAM do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .CHAM

File .CHAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *