CHARSET File

? Cách mở file .CHARSET? Những phần mềm mở file .CHARSET và sửa file lỗi. Convert N/A CHARSET file sang định dạng khác.

.CHARSET File Extension

   
File name CHARSET File
File Type Character Set
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .CHARSET là file gì?

CHARSET là Text Files - Character Set, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa một tập hợp các ký tự được sử dụng bởi ngôn ngữ nhất định trong một chương trình Mac OS X; thường được lưu trữ trong thư mục Resources trong một gói phần mềm ứng dụng; Không nên thay đổi nội dung bởi người sử dụng

What is a CHARSET file?

Contains a set of characters used by certain languages within a Mac OS X program; typically stored in the Resources folder within an application package; should not be edited by the user

Cách mở .CHARSET file

Để mở file .CHARSET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHARSET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHARSET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHARSET do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CHARSET

File .CHARSET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *