CHAT File

? Cách mở file .CHAT? Những phần mềm mở file .CHAT và sửa file lỗi. Convert N/A CHAT file sang định dạng khác.

.CHAT File Extension

   
File name CHAT File
File Type IRC Chat Configuration File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (9 Bình chọn)

File .CHAT là file gì?

CHAT là Web Files - IRC Chat Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cấu hình tập tin được sử dụng bởi IRC khách hàng như mIRC; bao gồm các thiết lập cần thiết cho việc mở một kênh IRC; can bao gồm máy chủ, cổng, tên kênh, và một mật khẩu.

What is a CHAT file?

Configuration file used by IRC clients such as mIRC; includes the necessary settings for opening an IRC channel; can includes the server, port, channel name, and a password.

Cách mở .CHAT file

Để mở file .CHAT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHAT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHAT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHAT do người dùng đóng góp.

  • Colloquy
  • mIRC
  • mIRC
  • Visual IRC
  • XChat
  • Snak
  • Snak

Chuyển đổi file .CHAT

File .CHAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *