CHC File

? Cách mở file .CHC? Những phần mềm mở file .CHC và sửa file lỗi. Convert Binary CHC file sang định dạng khác.

.CHC File Extension

   
File name CHC File
File Type HCFR Colormeter Data File
Nhà phát triển HCFR Mag
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CHC là file gì?

CHC là Data Files - HCFR Colormeter Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi HCFR Mag.

Nộp được tạo ra bởi HCFR Colormeter (trước đây là ColorHCFR), một chương trình được sử dụng để hiệu chỉnh màu sắc của máy chiếu và màn hình máy tính; lưu các thiết lập màu như gamma, độ RGB, và nhiệt độ, cũng như một sơ đồ CIE màu chuẩn.

What is a CHC file?

File created by HCFR Colormeter (formerly ColorHCFR), a program used for calibrating the colors of projectors and computer monitors; saves color settings such as gamma, RGB levels, and temperature, as well as a standard CIE color diagram.

Cách mở .CHC file

Để mở file .CHC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHC do người dùng đóng góp.

  • HCFR Colormeter

Chuyển đổi file .CHC

File .CHC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *