CHESSTITANSSAVE-MS File

CHESSTITANSSAVE-MS là Game Files - Microsoft Chess Titans Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.CHESSTITANSSAVE-MS File Extension

   
File name CHESSTITANSSAVE-MS File
File Type Microsoft Chess Titans Saved Game
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (12 Bình chọn)

File .CHESSTITANSSAVE-MS là file gì?

CHESSTITANSSAVE-MS là Game Files - Microsoft Chess Titans Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin trò chơi lưu tạo ra bởi Chess Titans, một trò chơi cờ vua đi kèm với Microsoft Games for Windows; tiết kiệm trạng thái của bàn cờ khi người dùng thoát chương trình và chọn nút Save để lưu lại tiến độ hiện hành; cho phép người dùng tiếp tục nơi họ rời cuối cùng ra khỏi thời gian tiếp theo chương trình được mở ra.

What is a CHESSTITANSSAVE-MS file?

Saved game file created by Chess Titans, a chess game included with Microsoft Games for Windows; saves the state of the chess board when the user exited the program and chose the Save button to save the current progress; allows users to continue where they last left off the next time the program is opened.

Phần mềm mở file .CHESSTITANSSAVE-MS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHESSTITANSSAVE-MS do filegi.com tổng hợp.

  • Schack

Chuyển đổi file .CHESSTITANSSAVE-MS

           

File .CHESSTITANSSAVE-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *