CHG File

? Cách mở file .CHG? Những phần mềm mở file .CHG và sửa file lỗi. Convert N/A CHG file sang định dạng khác.

.CHG File Extension

   
File name CHG File
File Type 1Quicken Online Data File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .CHG là file gì?

CHG là Data Files - 1Quicken Online Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

loại tập tin cũ được sử dụng để lưu trữ thông tin tài chính Quicken.

What is a CHG file?

Older file type used to store Quicken financial information.

Cách mở .CHG file

Để mở file .CHG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CHG

File .CHG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *