CHK File

? Cách mở file .CHK? Những phần mềm mở file .CHK và sửa file lỗi. Convert N/A CHK file sang định dạng khác.

.CHK File Extension

   
File name CHK File
File Type 1InterCheck Checksum Database
Nhà phát triển Sophos
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (108 Bình chọn)

File .CHK là file gì?

CHK là Data Files - 1InterCheck Checksum Database, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sophos.

tập tin Một CHK là một tập tin cơ sở dữ liệu có chứa các định nghĩa virus cho Sophos Anti-Virus. Nó được cập nhật với InterCheck, một dịch vụ mà kiểm tra một hệ thống báo cáo vi rút trung ương, và có thể được sửa đổi bằng cách thay đổi InterCheck báo cáo mức độ và thiết lập cấu hình syslog.

What is a CHK file?

A CHK file is a database file that contains virus definitions for Sophos Anti-Virus. It is updated with InterCheck, a service that checks a central virus reporting system, and can be modified by changing the InterCheck reporting level and syslog configuration settings.

Cách mở .CHK file

Để mở file .CHK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHK do người dùng đóng góp.

  • Sophos Anti-Virus
  • Sage Accounts Production Advanced
  • Sage Accounts Production Advanced
  • Media Player Classic
  • Chemcraft
  • EpiData Analysis
  • EpiData Analysis

Chuyển đổi file .CHK

File .CHK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *