CHKSPLIT File

? Cách mở file .CHKSPLIT? Những phần mềm mở file .CHKSPLIT và sửa file lỗi. Convert XML CHKSPLIT file sang định dạng khác.

.CHKSPLIT File Extension

   
File name CHKSPLIT File
File Type Archiver Split Checksum File
Nhà phát triển Incredible Bee
Phân loại Misc Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CHKSPLIT là file gì?

CHKSPLIT là Misc Files - Archiver Split Checksum File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Incredible Bee.

Tập tin được tạo ra bởi Archiver, một chương trình cho người dùng Mac OS X giúp họ file nén, tạo ra tài liệu lưu trữ và tài liệu lưu trữ chiết xuất; chứa một hoặc nhiều checksums sử dụng để xác minh tính toàn vẹn của mỗi tập tin .SPLIT.

What is a CHKSPLIT file?

File created by Archiver, a program for Mac OS X users that helps them compress files, create archives, and extract archives; contains one or more checksums used to verify the integrity of each .SPLIT file.

Cách mở .CHKSPLIT file

Để mở file .CHKSPLIT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHKSPLIT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHKSPLIT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHKSPLIT do người dùng đóng góp.

  • Incredible Bee Archiver

Chuyển đổi file .CHKSPLIT

File .CHKSPLIT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *