CHN File

? Cách mở file .CHN? Những phần mềm mở file .CHN và sửa file lỗi. Convert N/A CHN file sang định dạng khác.

.CHN File Extension

   
File name CHN File
File Type Ethnograph Data
Nhà phát triển Qualis Research Associates
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .CHN là file gì?

CHN là Data Files - Ethnograph Data, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Qualis Research Associates.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi phiên bản cũ của Ethnograph định tính phần mềm phân tích dữ liệu; chứa dữ liệu sử dụng để thực hiện các phân tích trong ứng dụng.

What is a CHN file?

Data file used by older versions of Ethnograph qualitative data analysis software; contains data used for performing analysis in the application.

Cách mở .CHN file

Để mở file .CHN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHN do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • BBCA Tuner
  • BBCA Tuner
  • WinFIOL
  • BCAC Tuner
  • XiangQi Wizard
  • XiangQi Wizard

Chuyển đổi file .CHN

File .CHN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *