CHORD File

? Cách mở file .CHORD? Những phần mềm mở file .CHORD và sửa file lỗi. Convert N/A CHORD file sang định dạng khác.

.CHORD File Extension

   
File name CHORD File
File Type Song Chords File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .CHORD là file gì?

CHORD là Text Files - Song Chords File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin văn bản có chứa lời bài hát và hợp âm, còn được gọi là tab guitar; thường được định dạng như một tập tin văn bản đơn giản, nhưng sử dụng phần mở rộng .chord để chỉ các tập tin chứa hợp âm guitar; cũng có thể sử dụng phần mở rộng .CRD.

What is a CHORD file?

Text file containing song lyrics and chords, also known as guitar tabs; often formatted as a plain text file, but uses the .chord extension to indicate the file contains guitar chords; may also use the .CRD extension.

Cách mở .CHORD file

Để mở file .CHORD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHORD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHORD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHORD do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .CHORD

File .CHORD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *