CHPROJ File

? Cách mở file .CHPROJ? Những phần mềm mở file .CHPROJ và sửa file lỗi. Convert N/A CHPROJ file sang định dạng khác.

.CHPROJ File Extension

   
File name CHPROJ File
File Type Adobe Character Animator Project
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CHPROJ là file gì?

CHPROJ là Settings Files - Adobe Character Animator Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin Một CHPROJ chứa một dự án phim hoạt hình được tạo ra bởi Adobe Character Animator, một chương trình dùng để tạo ra hình ảnh động 2D của các nhân vật minh họa. Nó lưu trữ thông tin về các dự án trong đó bao gồm một hoặc nhiều cảnh và bất kỳ ký tự (còn gọi là "con rối"), đồ họa, hiệu ứng âm thanh, âm nhạc, và lời thuyết minh nhập khẩu trong dự án. file CHPROJ không chứa phương tiện truyền thông thực tế, chỉ có tham chiếu đến vị trí của các tập tin media.

What is a CHPROJ file?

A CHPROJ file contains an animation project created by Adobe Character Animator, a program used to create 2D animations of illustrated characters. It stores information about the project which includes one or more scenes and any characters (also called "puppets"), graphics, sound effects, music, and voiceovers imported in the project. CHPROJ files do not contain actual media, only references to the locations of media files.

Cách mở .CHPROJ file

Để mở file .CHPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHPROJ do người dùng đóng góp.

  • Adobe Character Animator 2019

Chuyển đổi file .CHPROJ

File .CHPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *