CHUNK001 File

? Cách mở file .CHUNK001? Những phần mềm mở file .CHUNK001 và sửa file lỗi. Convert Binary CHUNK001 file sang định dạng khác.

.CHUNK001 File Extension

   
File name CHUNK001 File
File Type File Splitter Split Archive Part 1
Nhà phát triển Filesplitter.org
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CHUNK001 là file gì?

CHUNK001 là Misc Files - File Splitter Split Archive Part 1, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Filesplitter.org.

Phần 1 của một kho lưu trữ cắt được tạo ra bởi File Splitter, một chương trình được sử dụng để tách các file lớn thành nhiều phần nhỏ hơn; cửa hàng phần đầu của các kho lưu trữ (các bộ phận khác có phần mở rộng ".chunk002", ".chunk003", vv); có thể được tham gia với các bộ phận khác của sự phân chia lưu trữ để làm lại các tập tin gốc.

What is a CHUNK001 file?

Part 1 of a split archive created by File Splitter, a program used for splitting large files into smaller pieces; stores the first part of the archive (the other parts have the extensions ".chunk002," ".chunk003," etc.); can be joined with the other parts of the split archive to remake the original file.

Cách mở .CHUNK001 file

Để mở file .CHUNK001 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CHUNK001 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CHUNK001

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CHUNK001 do người dùng đóng góp.

  • Free File Splitter

Chuyển đổi file .CHUNK001

File .CHUNK001 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *