CID File

? Cách mở file .CID? Những phần mềm mở file .CID và sửa file lỗi. Convert Binary CID file sang định dạng khác.

.CID File Extension

   
File name CID File
File Type Navigator Chart Image Description File
Nhà phát triển Navigator Software
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (13 Bình chọn)

File .CID là file gì?

CID là Raster Image Files - Navigator Chart Image Description File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Navigator Software.

Một tập tin CID là một tập tin mô tả biểu đồ được tạo ra bởi Navigator, một chương trình chuyển hướng thiên. Nó chứa thông tin về một hình ảnh biểu đồ .GIF, .JPG, hoặc BMP. file CID bao gồm tên của hình ảnh biểu đồ đi kèm, mô tả của tập tin, điểm tham chiếu để xác định các điểm ảnh hình ảnh, hình ảnh chữ ký số MD5, và giới hạn của phụ trách.

What is a CID file?

A CID file is a chart description file created by Navigator, a celestial navigation program. It contains information about a .GIF, .JPG, or .BMP chart image. CID files include the name of the associated chart image, description of the file, reference points that define the image pixels, an image MD5 digital signature, and limits of the charge.

Cách mở .CID file

Để mở file .CID click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CID bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CID

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CID do người dùng đóng góp.

  • Navigator
  • Cardiris
  • Cardiris
  • CoReports
  • ClaroIdeas
  • CoReports Ver.8
  • CoReports Ver.8

Chuyển đổi file .CID

File .CID có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *