CL2TPL File

? Cách mở file .CL2TPL? Những phần mềm mở file .CL2TPL và sửa file lỗi. Convert Binary CL2TPL file sang định dạng khác.

.CL2TPL File Extension

   
File name CL2TPL File
File Type Comic Life 2 Template
Nhà phát triển plasq
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CL2TPL là file gì?

CL2TPL là Page Layout Files - Comic Life 2 Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi plasq.

Truyện tranh mẫu được sử dụng bởi Comic Life 2, một chương trình sử dụng để làm truyện tranh và các văn bản trực quan khác; tiết kiệm một mẫu được sử dụng để làm Comic Life 2 tài liệu (file .CL2DOC); có thể là một mẫu kèm với phần mềm hoặc được tạo ra bởi người sử dụng.

What is a CL2TPL file?

Comic book template used by Comic Life 2, a program used for making comics and other visual documents; saves a template that is used for making Comic Life 2 documents (.CL2DOC files); may be a template included with the software or created by the user.

Cách mở .CL2TPL file

Để mở file .CL2TPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CL2TPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CL2TPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CL2TPL do người dùng đóng góp.

  • Comic Life
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CL2TPL

File .CL2TPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *